Psycholog

Psycholog

Personel udzielający świadczeń: mgr Klaudia Cysarz

Psycholog, pedagog i terapeuta. Pracuje w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile oraz w Centrum WIDOK jako psycholog.

Specjalizuje się w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz w psychoedukacji rodziców.

Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z trudnościami rozwojowymi, wychowawczymi, społecznymi i emocjonalnymi. Spotkania prowadzi w oparciu o metody poznawczo-behawioralne.

Zapraszamy na konsultacje jeśli problemem Twojego dziecka są:

 • trudności emocjonalne (niskie poczucie własnej wartości, wycofanie, nieśmiałość, trudności w radzeniu sobie ze stresem)
 • trudności w relacjach społecznych (brak akceptacji ze strony rówieśników, trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami)
 • problemy z koncentracją uwagi, nadpobudliwość, impulsywność,
 • zaburzenia lękowe (lęk społeczny, lęk uogólniony),
 • trudności szkolne oraz wychowawcze,
 • trudności w przedszkolu (lęk separacyjny, trudności adaptacyjne, agresja)
 • zachowania agresywne,
  albo
 • czujesz, że nie radzisz sobie z wychowywaniem dziecka
 • potrzebujesz pomocy w przygotowaniu dziecka do zmiany sytuacji rodzinnej (rozwód, pojawienie się nowego rodzeństwa, strata bliskiego członka rodziny)

Rodzicom doświadczającym trudności wychowawczych proponujemy konsultacje indywidualne oraz spotkania psychoedukacyjne.
Terapia indywidualna dzieci zazwyczaj wsparta jest spotkaniami psychoedukacyjnymi oraz spotkaniami informacyjnymi dla rodziców.
Pierwsze spotkanie do niczego nie zobowiązuje a może być początkiem lepszej przyszłości.

Kontakt telefoniczny: 792 661 234

Klaudia Cysarz

Psycholog

Psycholog, pedagog i terapeuta. Pracuje w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile oraz w Centrum WIDOK jako psycholog. Specjalizuje się w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz w psychoedukacji rodziców. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z trudnościami rozwojowymi, wychowawczymi, społecznymi i emocjonalnymi. Spotkania prowadzi w oparciu o metody poznawczo-behawioralne.