Rehabilitacja dziecięca

Rehablitacja dziecięca

Personel udzielający świadczeń: mgr fizjoterapii Aleksandra Gotszling - fizjoterapeutka dziecięca

Polega na wnikliwej obserwacji dziecka, badaniu ćwiczeniach oraz przekazaniu rodzicom wskazówek jak prawidłowo pielęgnować dziecko i wykonywać wskazane ćwiczenia. Oferujemy usługi z zakresu diagnozy i terapii neurorozwojowej:

  • Niemowląt
  • Dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurologicznymi, wadami genetycznymi oraz wadami postawy