Zespół - Klaudia Cysarz

Klaudia Cysarz

Psycholog

Psycholog, pedagog i terapeuta. Pracuje w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile oraz w Centrum WIDOK jako psycholog. Specjalizuje się w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz w psychoedukacji rodziców. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z trudnościami rozwojowymi, wychowawczymi, społecznymi i emocjonalnymi. Spotkania prowadzi w oparciu o metody poznawczo-behawioralne.