Długoterminowa opieka

Długoterminowa opieka pielęgniarska

Długoterminowa
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa jest skierowana do obłożnie i przewlekle chorych, przebywających w domu. Może nią być objęty pacjent, który nie wymaga leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebuje systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych. Opieka ta jest realizowana we współpracy z lekarzem POZ.

Pielęgniarka w ramach opieki długoterminowej przede wszystkim

 • leczy rany i odleżyny, zmienia opatrunki, wymienia cewniki, podaje leki, podłącza kroplówki, robi zastrzyki
 • pomaga opiekunom chorego i uczy ich zasad pielęgnacji i codziennych czynności – mycie, zmiana pieluchomajtek, podawanie leków, karmienie
 • pomaga pionizować chorego, prowadzi ćwiczenia oddechowe i podstawowe ćwiczenia ogólnousprawniające
 • doradza, jak zdobyć potrzebny sprzęt rehabilitacyjny i medyczny
 • edukuje bliskich w zakresie opieki nad chorym
 • przepisuje niektóre leki zgodnie z uprawnieniami, wypisuje skierowania na określone badania oraz zlecenia na wyroby medyczne (pieluchomajtki, wózki inwalidzkie, okulary i inne).

Kto może skorzystać z pielęgniarskiej opieki domowej

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci, którzy:

 • otrzymali 40 punktów lub mniej w skali Barthel
 • nie są w ostrej fazie choroby psychicznej
 • nie korzystają równocześnie z domowej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, hospicjum domowego, stacjonarnego zakładu opiekuńczego (opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego).

Jak otrzymać pomoc pielęgniarki opieki długoterminowej

liscy chorego powinni uzyskać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:

 • ocenę stanu pacjenta według skali Barthel (możliwość oceny też przez pielęgniarkę)
 • skierowanie, do którego załączona jest karta oceny pacjenta do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową (skala Barthel).

Czym jest skala Barthel

Skala Barthel ocenia stan chorego przede wszystkim pod względem jego samodzielności przy wykonywaniu codziennych czynności, takich jak:

 • spożywanie posiłków
 • siadanie
 • przemieszczanie się
 • ubieranie
 • kontrolowanie potrzeb fizjologicznych
 • utrzymanie higieny osobistej.

Opieka pielęgniarska

Podstawowa

Do zadań pielęgniarki POZ (środowiskowo-rodzinnej) należy promocja:

 • zdrowia i profilaktyki chorób
 • świadczeń pielęgnacyjnych
 • świadczeń diagnostycznych
 • świadczeń rehabilitacyjnych
 • świadczeń leczniczych

Miejsce udzielania świadczeń

Miejsce udzielania świadczeń to gabinet pielęgniarki POZ (Kaczory, ul. Chodzieska 6a), w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi, poprzez wizyty domowe.

Warunki niezbędne do objęcia opieką

Niezbędne jest złożenie deklaracji wyboru pielęgniarki POZ.

Prowadzimy zapisy na listy pacjentów do pielęgniarki POZ

Osobą uprawnioną do przyjmowania deklaracji wyboru jest Mariola Zielińska (magister pielęgniarstwa):

tel: 507 559 462
e-mail: m.zielinska@salve-med.pl