Fundacja

Fundacja

"Salve-Med dla zdrowia"

Celem fundacji „Salve-Med dla zdrowia” jest działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Poprawa jakości życia i funkcjonowania osób starszych, chorych, z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin/opiekunów Jak również ochrona i promocja zdrowia. Ponadto niesienie pomocy osobom chorym, starszym, z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom i opiekunom. Organizowanie dofinansowań do zabiegów leczniczych oraz poprawa dostępności do specjalistycznej opieki medycznej.