Poradnia domowego leczenia tlenem

Poradnia domowego leczenia tlenem​

Personel udzielający świadczeń: lek. Małgorzata Urban, koordynator Mariola Zielińska

Usługa domowej terapii tlenem jest nieodpłatna w ramach świadczenia refundowanego przez NFZ. Opieka sprawowana jest nad chorym wymagającym oddechu przy pomocy koncentratora tlenu. Domowe Leczenie Tlenem stosowane jest w przewlekłej niewydolności oddechowej a w szczególności:

  • przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc ( POCHP)
  • zwłóknień płuc
  • roztrzeniu oskrzeli
  • mukowiscydozie
  • dysplazji-oskrzelowo płucnej

Poradnia domowego leczenia tlenem​

W ramach naszej poradni zapewniamy:

  • koncentrator tlenu
  • cewniki do podawania tlenu (3 na kwartał)
  • program badań kontrolnych zgodnych z obowiązującymi standardami
  • konsultacje lekarskie
  • wizyty pielęgniarskie