Oferujemy szkolenia

Skierowane dla:

  • personelu medycznego
  • służb ratowniczych, porządkowych, mundurowych
  • przedsiębiorstw
  • urzędów i instytucji
  • placówek oświatowo-wychowawczych
  • organizatorów szkoleń i służby BHP
  • klientów indywidualnych
szkolenia z pierwszej pomocyPierwszaPomoc

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia

Zakres tematyczny szkolenia został tak opracowany, aby poprawnie przygotowywał do skutecznego działania w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia.

Postępowanie w stanach zagrożenia życia

utrata przytomności
śpiączka cukrzycowa
atak padaczki
ciało obce w drogach oddechowych
zadławienie

Postępowanie w urazach

urazy głowy
urazy kostno-stawowe
rany – tamowanie krwotoków
oparzenia
porażenie prądem

Rola świadków zdarzenia w łańcuchu przeżycia

motywacja czestników

Zasady wzywania służb ratunkowych

prezentacja algorytmu postępowanie
ćwiczenia resuscytacji na fantomach

Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy

I wiele innych ważnych aspektów

Szkolenia

Aktywne uczestnictwo

szkolenia z pierwszej pomocyPierszaPomoc

Szkolenie ma formę warsztatów opartych o prezentacje multimedialne oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fantomów do nauki resuscytacji.

Oferowane szkolenia przygotowane są na podstawie najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) i prowadzone przez czynną zawodowo pielęgniarkę, specjalistę w dziedzinie ratownictwa medycznego, która posiada 20 letnie doświadczenie pracy w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz wieloletnią praktykę na polu edukacji pierwszej pomocy.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapis lub odczyt plików cookies wg ustawień przeglądarki.

Zamknij