Opieka pielęgniarska

Długoterminowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa

Firma SALVE oferuje Państwu korzystanie z opieki długoterminowej. Jest to opieka nad  chorymi, którzy są niezdolni do samoopieki i samopielęgnacji, osoby te przebywają w domu. Ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej. Nasz wykwalifikowany sztab pielęgniarek zapewni choremu odpowiednią pomoc w zależności od choroby, potrzeb i wskazań lekarza.

Do zadań pielęgniarki opieki długoterminowej należy realizacja świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z procesem pielęgnowania, pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym, edukacja zdrowotna osób objętych opieką oraz członków ich rodzin, pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.

Celem pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest zapewnienie chorym świadczeń pielęgniarskich w warunkach domowych, przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowani umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością.

Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej są finansowane przez NFZ i są bezpłatne. Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych.

Osoby przewlekle chore przebywające w domu niezdolne do samoopieki i samo pielęgnacji, którzy w skali Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów. Skala Barthel służy do określenia stopnia samodzielności chorego.

Dokumenty niezbędne do objęcia opieką to skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego karta oceny świadczeniobiorcy do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową (skala Barthel).

Opieka pielęgniarska

Podstawowa

Miejsce udzielania świadczeń to gabinet pielęgniarki POZ (Kaczory, ul. Chodzieska 6a), w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi, poprzez wizyty domowe.

Niezbędne jest złożenie deklaracji wyboru pielęgniarki POZ.

Osobą uprawnioną do przyjmowania deklaracji wyboru jest Mariola Zielińska (magister pielęgniarstwa):

tel: 507 559 462
e-mail: m.zielinska@salve.com.pl

Do zadań pielęgniarki POZ (środowiskowo-rodzinnej) należy

  • promocji zdrowia i profilaktyki chorób
  • świadczeń pielęgnacyjnych
  • świadczeń diagnostycznych
  • świadczeń rehabilitacyjnych
  • świadczeń leczniczych

Kontakt

Osobą uprawnioną do przyjmowania deklaracji wyboru jest Mariola Zielińska (magister pielęgniarstwa)

?

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapis lub odczyt plików cookies wg ustawień przeglądarki.

Zamknij