ul. Chodzieska 6A, Kaczory, tel. 665-107-425

Salve-Med
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
i opieka medyczna